Správcem vašich údajů je Alexandra Serečinová, IČ 76433251, se sídlem V dolině 1157/6, 101 00 Praha, zapsaná v živnostenském rejstříku ŽÚ města Praha pod č.j. P4/043394/16/OŽ/MAR (dále jen „prodávající“ nebo „správce“). Jsem provozovatelem webu www.inspirujte.se a zpracovávám ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 

jméno, příjmení

e-mailovou adresu

telefonní číslo

adresu/sídlo

 

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Pokud si objednáte některý produkt z naší nabídky, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje) k tomu, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci dokladů.

Přímý marketing skrze Facebook reklamu

Jestliže navštívíte naše webové stránky, vnímáme jako oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně tyto informace využít pro remarketing a lepší zacílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od návštěvy webu. Pakliže si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět, můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku , popřípadě vypnout ukládání cookies v prohlížeči, či pozměnit své preference pro zobrazování reklam. 

Předávání osobních údajů 3. stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

Analytické nástroje

Google Analytics - statistiky návštěvnosti webu, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Přepravci

Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, IČ 47114983

Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 28408306,

 

Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte za ůčelem

  •          měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
  •          základní funkčnosti webových stránek

 

Pokud navštívíte náš web a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímáme jako oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a to po dobu maximálně 1 roku od vaší poslední návštěvy webu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Pokud se rozhodnete soubory cookies odmítnout, můžete stále používat naše webové stránky, ačkoli váš přístup k některým funkcím a oblastem může být omezen. Jelikož přesný postup, jak můžete odmítnout soubory cookie se liší v závislosti na prohlížeči, který používáte, přesný postup jak soubory cookies odmítnout naleznete v nápovědě svého prohlížeče.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA